tirsdag den 11. marts 2014

Fine fund på ny mark

Skatten


Den "nye" skat består nu af 14 Romerske denarer. 
Thomas Højben der egentlig blot drev efter en Hare for at rekognoscere på den jomfruelige mark fremdrog en denar så flot som nyslået og tilkaldte straks kavaleriet, da han ved siden af fik endnu et lækkert signal i sine hørebøffer.
Efter minutiøs detektersøgning og opmærkning af fundsteder en lang Søndag kom Museet forbi med deres følsomme GPS-gadget og benyttede samtidigt lejligheden til at registrere nogle kogegruber som var blevet vendt op på et mindre dybdepløjet areal. 

Stort tillykke til Thomas 

Se flere fund fra området (klik "læs mere" TV.herunder.)
Karl den Store, Dorestad
Denar, slået før møntreformen i 793, under Karl den Store (Latin: Carolus Magnus), konge af Frankerriget fra 768 - til sin død i 814.

Avers: CAROLUS
Revers: DORESTAD

Karolilingske mønter, slået efter møntreformen i 793, er vel kendt i antal over hundrede i Norden. Men karolingske mønter før møntreformen i 793, er extrem sjældne. Der kendes i Norden kun 5-6 stykker; deraf er et et fragment, et er usikkert og et er fra Karl den Stores fader Pippin.
denne er altså nr 7 i norden. 15mm på bredeste led.Denar nr 14
De er op til ca 18mm dm

 fletværksfragment endnu uden id 15x19mm

En næbfibula efter lidt for mange år i pløjelaget 22x32mm


Mulig kobbersterling 11x11mm

lille remløber med motiv 20mm lang


Ukendt fragment 30x18mm

Et lille udvalg af "bondejern" vi har fjernet fra området for at sikre det ikke skygger for evt. gode signaler.

Kogegruber registreret efter dybdepløjning. De finder jo stort set overalt og er svære at datere uden fund af keramik m.v.


De medbragte engangskopper fungerede fint med lidt jordfyld og en pind igennem til markering af fundpladsen.  (Plastikskeer til samme formål vil fremover være en fast del af udstyret på marken.)
Der kan tælles 11 kopper og en "Skatte jæger" (i færd med at udvide området)
Spredningskort over de første 11 mønter


Steen Agersoes Denarfund på Ærø


Bjælde 30mm lang

Ingen kommentarer:

Send en kommentar