Hvad, Hvordan og Hvorfor

Siden 1980erne har detektorfund udgjort en betydelig del af de danefæ, som indleveres og registreres på danske museer. Detektor-arkæologi er et vigtigt supplement til museernes arbejde, da vi søger i pløjelaget, hvorimod museer mest arbejder under dette.

Især fra dengang hvor markarbejde var manuelt og man delte mødding med dyrene, dukker der knapper og mønter m.v. op som løsfund. Gennem tiden er der tabt en hel del, som er spredt rundt om på markerne. De kan ofte dateres, og derved fortælle noget om, hvornår der har været aktivitet i et område. Man siger at der findes flere mønter under end over jorden, hvilket jo er en ret spøjs fordeling.

Oldtid og Vikingetid kan også findes. Ofte i form af fibulaer (spænder/ brocher), armringe, vægtlodder, ten-vægte, m.v. Jeg registrere alle interessante fund med GPS og indlevere dem til nærmere bedømmelse på det lokale museum. Mulige danefæ indsendes til Nationalmuseets bedømmelse,  Fund som ikke er danefæ overdrager jeg til lokalmuseet hvis de ønsker dem. 
Skulle fund i pløjelag give anledning til museal udgravning/besigtigelse, er det kulturministeriet der afholder udgifter hertil, og betaler kompensation for evt. tabt indkomst.

Skattefund er sjældne, men nye dukker dog op også via detektorarkæologi
Størstedelen af det man finder med en metaldetektor, er at betegne som affald.(dåser, tuber, kapsler, sølvpapir, patronhylster, m.v.) 
Affald tager jeg også med, og deponere hvor det høre til. jeg efterlader ingen huller og planter pænt til ved græs eller spirret afgrøde.

Jeg får gratis frisk luft, skøn natur, masser af gode historier, motion og hyggeligt samvær ud af denne hobby.  Naturligvis også et kick hvis jeg finder noget spændende.


En del af hobbyen er også detektivarbejde på PC. Gamle kort, luftfoto og lokalhistorie findes på nettet. I fora for hobbyen findes hjælp til ID af fund og viden deles i stor stil.

Har du ideer til steder der kunne være spændende at undersøge nærmere, høre jeg naturligvis gerne om det. Kender du nogen, som skal have genfundet sit arvesmykke, en vigtig maskindel, skelpæle eller sin vielsesring kan jeg eller andre jeg kender måske hjælpe.

Detektorarkæologi er Non-destruktiv arkæologi og efterlader noget mindre spor end en muldvarp.


De venligste hilsner: Kristian Brandhøj