Hvad, Hvordan og Hvorfor

De seneste 30 år har detektorfund udgjort en betydelig del af de danefæ, som indleveres og registreres på danske museer. Detektor-arkæologi er et vigtigt supplement til museernes arbejde, da vi søger i pløjelaget, hvorimod museer mest arbejder under dette.

Jeg registrere alle interessante fund med GPS og indlevere dem til nærmere bedømmelse på det lokale museum. Bliver et fund erklæret danefæ, modtager jeg efter behandling på Nationalmuseet et brev, normalt med en fin beskrivelse af fund, samt en dusør som tak. En kopi af brevet giver jeg naturligvis til lodsejeren hvis det ønskes. Fund som ikke er danefæ overdrager jeg til lokalmuseet hvis de ønsker dem. Dette kan udløse et omhutillæg.
(Skulle fund i pløjelag give anledning til museal udgravning/besigtigelse, er det kulturministeriet der afholder udgifter, og betaler kompensation for evt. tabt indkomst.)

Størstedelen af det man finder med en metaldetektor, er at betegne som affald.(dåser, tuber, kapsler, sølvpapir, patronhylster, mv.) Affald tager jeg også med, og deponere hvor det høre til. jeg efterlader ingen huller og planter pænt til ved græs eller spirret afgrøde.

Især fra dengang hvor markarbejde var manuelt og man delte mødding med dyrene, dukker der knapper og mønter m.v. op som Løsfund. Gennem tiden er der tabt en hel del, som er spredt rundt om på markerne. De kan ofte dateres, og derved fortælle noget om, hvornår der har været aktivitet i et område. Man siger at der findes flere mønter under end over jorden, hvilket jo er en ret spøjs fordeling.

Skattefund er sjældne, men nye dukker dog op også via detektorarkæologi

Oldtid og Vikingetid kan også findes. Ofte i form af fibulaer (spænder/ brocher), armringe, vægtlodder, ten-vægte, m.v. En landsbys areal var dengang på størrelse med en nutidig parcelhusgrund. Bl.a. derfor kan der være langt mellem den slags fund. Men når der først er bid dukker der ofte mere op. Overpløjede grave kan naturligvis også sprede rester i jorden.

En stor del af detektor arbejdet foregår ved PC. Gamle matrikelkort, luftfoto og lokalhistorie findes på nettet. Efterbehandling foregår delvis ligeledes via nettet. Her fremvises fund og ubestemte ting debatteres på hjemmesider og fora.

Har du ideer til steder der kunne være spændende at undersøge nærmere, høre jeg naturligvis gerne om det. Kender du nogen, som skal have genfundet sit arvesmykke, en vigtig maskindel, skelpæle eller sin vielsesring kan jeg eller andre jeg kender måske hjælpe.

Detektorarkæologi er Non-destruktiv arkæologi og efterlader noget mindre spor end en muldvarp.

Fordi; frisk luft, skøn natur, masser af gode historier, motion og så er blog-formen imo. en god måde at dele sine ture og erfaringer, samtidig med at kunne være log over ture og fund.

De venligste hilsner: Kristian Brandhøj